Izolacja dachowa - wpływ na energooszczędność budynku
Jaki wpływ na energooszczędność budynku może mieć prawidłowo wykonana izolacja dachowa?
Każdy współczesny dach (i płaski i pochyły) musi oprócz oczywistych funkcji osłonowych dobrze izolować przed ucieczką ciepła z budynków oraz przed nadmiernym nagrzaniem w okresie upałów. Dlatego musi mieć skuteczną izolację termiczną.
Jak wiadomo, o skuteczności termoizolacji dachów decyduje ich poziom zawilgocenia, ponieważ wszystkie mokre termoizolacje zaczynają przewodzić ciepło w stopniu zależnym od skali zawilgocenia.
Z tego powodu, przy obecnych cenach paliw nikt nie chce mieć mokrych termoizolacji. Dlatego w dachach pochyłych tak popularne są materiały osłaniające termoizolację i konstrukcję dachu przed zawilgoceniem czyli wysokoparoprzepuszczalne membrany i paroizolacje. Oba te materiały zastosowane razem powodują, że dach jest suchy i energooszczędny.
Membrany wstępnego krycia (MWK), mocowane nad termoizolacją a pod pokryciem, wypuszczają parę wodną z dachu osłaniając go jednocześnie przed drobnymi przeciekami i skroplinami powstającymi pod pokryciem. Zaś paroizolacje mocowane pod termoizolacjami, zmniejszają dopływ pary wodnej z wnętrza budynku do dachu.
MWK musza być tak zamocowane aby odprowadzały skropliny poza okap i były jednocześnie wentylowane przez powietrze przepływające pod pokryciem a paroizolacje musza być ułożone szczelnie tak,aby nie było żadnych szczelin na ich połączeniach z konstrukcją budynku.
Dobrze ułożone paroizolacje spełniają dwie funkcje :
- ograniczają przepływ pary wodnej z wnętrza do dachu;
- zabezpieczają go przed niekontrolowanymi przewiewami powietrza z wnętrza na zewnątrz budynku.
Takie przewiewy powstające w szczelinach dachu są powodem ucieczki ciepła i zawilgocenia konstrukcji, ponieważ ciepłe powietrza przechodząc przez dach schładza się i pozbywa się zawartej w nim wilgoci.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2019
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność