Cudze chwalicie swego nie znacie

Membrany wstępnego krycia produkowane przez Marma Polskie Folie mają najwyższą z możliwych do uzyskania paroprzepuszczalność. Wytwarzane w fabryce w Nowej Dębie membrany uzyskują tak dobre parametry dzięki najnowszej technologii, według której działają zainstalowane tam niemieckie maszyny. Technologia ta polega na łączeniu włóknin nośnych jednocześnie z wytwarzaniem filmu funkcyjnego. Film jest „sercem” membran, ponieważ nie przepuszcza wody, a jednocześnie przepuszcza parę wodną. Włókniny nośne wokół niego tylko go osłaniają.

W starszych technologiach film wytwarza się oddzielnie i łączy z włókninami przez klejenie lub zgrzewanie. Najpopularniejsze jest zgrzewanie, które jednak ogranicza powierzchnię przepuszczania pary wodnej, ponieważ w miejscach zgrzania film traci swoje własności. W miejscach tych powstaje folia nie przepuszczająca pary wodnej (fot.1).

 

 

 

 

 

Dlatego metoda produkcji oparta na jednoczesnym łączeniu włóknin filmem ma wyższą paroprzepuszczalność o ok. 5 – 10% w zależności od gramatury membrany.
Różnice w efektywności działania membran wytwarzanych według starych i nowych technologii wyjaśniają zdjęcia. Tam gdzie jest więcej zgrzewów zatrzymujących parę, tam jest mniejsza paroprzepuszczalność. W membranach produkowanych przez Marma Polskie Folie nie ma zgrzewów w ogóle.
Nasza technologia jest stale ulepszana i możemy się pochwalić produkcją unikatowej w skali światowej membrany – Włochatego Ekranu Dachowego 265, który łączy w sobie trudne do połączenia w innych technologiach efekty : bardzo wysoką wytrzymałość z bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Prosimy to sprawdzić przez porównanie z innymi produktami.
 
Dobra produkcja polega na dobrych wyborach : trzeba dobrze wybrać maszyny, technologię, surowce. Jednocześnie trzeba dobrze wybrać i ustawić odpowiednie parametry produktu. W przypadku membran jest to bardzo ważne, ponieważ ich prawidłowe działanie jest ściśle związane z klimatem regionów dla których jest ona przeznaczona.
Dlatego tak wyregulowaliśmy nasze maszyny, aby membrany miały bardzo dużą paroprzepuszczalność i wytrzymałość. Paroprzepuszczalność jest bardzo ważna w naszym zmiennym klimacie, w którym wbrew pozorom nie ma tak dużo dni o odpowiednich temperaturach dla wysychania.
 
Dobre wybory polegają również na odrzuceniu tego, co niekorzystne. Z powodu naszego klimatu nie  produkujemy (mimo, że jest to proste) membran z warstwą odblaskową. Produkty odblaskowe na dachach mają swoje uzasadnienie w regionach o długim okresie nasłonecznienia, gdzie występuje konieczność klimatyzowania pomieszczeń prawie przez cały rok.
W Polsce ilość dni słonecznych, w których membrany i termoizolacje dachów mają na tyle wysoką temperaturę aby para wodna mogła przejść do atmosfery, jest zbyt mało. Jest ich mniej niż dni pochmurnych i zimnych. Dlatego każdą porcję energii słonecznej warto wykorzystać do osuszenia dachu. Odbijanie promieniowania cieplnego docierającego przez pokrycie do membrany i termoizolacji jest niekorzystne.
Dlatego nie będziemy takich membran oferować naszym klientom.
 
Zjawiska wilgotnościowo-cieplne zachodzące w dachach są bardzo zmienne i prze to mechanizm wysychania jest złożony. Tych czytelników, których te zagadnienia interesują odsyłamy do odrębnego tekstu omawiającego ten temat – „Kiedy działają membrany wstępnego krycia” znajdującego się w tym samym dziale.
 
 
Marma Polskie Folie

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność