Dlaczego nie produkujemy membran odblaskowych
Odpowiedź jest prosta : nie produkujemy membran wstępnego krycia z warstwą odblaskową, ponieważ w naszym klimacie to promieniowanie dostarcza ciepło  do termoizolacji, która pod jego wpływem pozbywa się wilgoci - osusza się. W porównaniu do innych form przekazywania energii, promieniowanie w naszym klimacie i w miejscu usytuowania membran (MWK) jest znikome, ale skoro już występuje to lepiej jest je wykorzystać niż tracić do atmosfery ciepło, które przenosi promieniowanie.

Warto przypomnieć, że ciepło jest przekazywane w przyrodzie na trzy sposoby: przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie.

Przewodzenie ciepła polega na przekazywaniu energii przez cząsteczki ośrodka (ciała stałe, ciecze lub gazy), przez który przepływa na skutek różnicy w poziomie temperatury. Konwekcja jest to unoszenie ciepła na skutek przemieszczania się masy cieczy lub gazu. W budynkach przekazywanie ciepła obywa się na zasadzie konwekcji dzięki ruchom powietrza i w typowych budynkach jest to przekaz o największej wydajności. Tak jest również w dachach. Natomiast promieniowanie cieplne polega na przenoszeniu energii przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząsteczek. Wymiana ciepła przez promieniowanie nie wymaga obecności ośrodka pomiędzy ciałami, między którymi ciepło jest wymieniane, czyli może zachodzić przez próżnię. Jednak przechodzenie promieniowania przez jakiś ośrodek (ciała stałe, gazy lub ciecze) zwiększa w nim poziom energii i ogrzewa je. Dlatego pomieszczenia mogą być ogrzewane promiennikami ciepła (rzadko stosowanymi).

Najwięcej promieniowania pochodzi od Słońca, które ogrzewa wszystko na Ziemi,  a w tym wszystkie budynki. Ilość tego ciepła zależy od strefy klimatycznej i regionu. Są miejsca na Ziemi, gdzie nie ma potrzeby wewnętrznego ogrzewania budynków, bo wystarczy energii słonecznej, której jest w tych miejscach nawet za dużo. Z tego powodu, w budynkach znajdujących się w tych strefach zużywa się dużo energii na schładzanie pomieszczeń.

W dachach pochyłych z pokryciami leżącymi na łatach procesy wymiany ciepła są dość złożone bo wciąż zmieniają się warunki wymiany ciepła. Zmieniają się temperatura i wilgotność powietrza, wiatr i nasłonecznienie. Dla zjawisk tych ogromne znaczenie ma pora roku. Szczególnie w polskim klimacie, który jest bardzo zmienny.

Promieniowanie ma duże znaczenie dla dachów tylko dlatego, że największym producentem energii cieplnej dostarczanej do nich jest Słońce. Większość tej energii odbija się od pokryć ( w stopniu zależnym od ich porowatości) a część z niej wchłania pokrycie i dopiero z tej pochłoniętej energii emitowane jest promieniowanie cieplne z pokrycia we wszystkie kierunki. W tym do środka dachu, w kierunku powietrza przepływającego wzdłuż kontrłat (rys.1) oraz do wewnętrznych elementów dachu.

Pierwszym materiałem znajdującym się pod warstwą powietrza są (w większości dachów) membrany wstępnego krycia (MWK) osłaniające termoizolację. Temperatura MWK jest w większości roku zdecydowanie niższa od temperatury panującej we wnętrzu budynku (na rys.2 Twew.) i jest zbliżona do temperatury powietrza przepływającego pod pokryciem. W pochmurne dni powietrze to ma temperaturę niewiele większą od temperatury powietrza atmosferycznego  (na rys.2 Tzew.). Natomiast w dni słoneczne powietrze jest ciepłe lub bardzo ciepłe, co w Polsce nie zdarza się zbyt często.

Jednak najciekawsze i najważniejsze dla dachów zjawiska zachodzą zimą. Wtedy w słoneczne dni dachy najintensywniej wysychają, ponieważ z powodu działania Słońca zimne i suche powietrze nagrzewa się intensywnie przepływając pod ciepłymi pokryciami. Od powietrza i od promieniowania (które jest mniejszym źródłem ciepła) nagrzewa się MWK a od niej termoizolacja. Właśnie wtedy z termoizolacji wypływa najwięcej wilgoci.

Temperatura MWK jest bardzo ważna dla procesów  osuszania dachów, ponieważ może się ono odbywać tylko wtedy gdy pod MWK jest para wodna a nie wilgoć i skropliny. Z tego powodu ciepło jakie otrzymuje  MWK od rozgrzanego pokrycia na zasadzie promieniowania jest korzystne dla osuszania termoizolacji. Odbijanie tego promieniowania jest stratą dla dachu.

Oczywiście ważny jest bilans strat i korzyści z promieniowania zależny od strefy klimatycznej w jakiej znajduje się dach. W Polsce (i wielu innych krajach) dni gorących, w których ilość promieniowania cieplnego powoduje duże nadmiary ciepła jest bardzo mało w porównaniu do ilości dni zimnych w ciągu roku.

Rozważając opłacalność stosowania odblaskowych MWK trzeba brać pod uwagę fakt, że w krajach zdecydowanie cieplejszych (Hiszpania, Grecja, Włochy itp.) ilość termoizolacji stosowanych w dachach  jest znikoma (lub żadna) i dlatego montowanie materiałów odblaskowych na dachach ma sens. W Polsce, gdzie wymagane są grube termoizolacje stosowanie odblasków nie ma sensu, ponieważ ilość nadmiarów energii docierających w gorące dni do wnętrza jest z tego powodu mniejsza niż na południu Europy (czy w Kalifornii lub Afryce).  Termoizolacja chroni od przepływu ciepła w obie strony (gdy jest sucha !!!). Większość dyskomfortu odczuwanego na poddaszach w upalne dni to skutek napływającego z wnętrza domu ciepłego powietrza (które zawsze się unosi) oraz nasłonecznienia przez okna.

Reasumując: stosowanie odblaskowych MWK obniży temperatury termoizolacji, przez co zmniejsza  się intensywność procesów odparowania wilgoci z dachów zachodzących w zimnych okresach roku. Odbijanie promieniowania w upalne dni w Polsce ma bardzo znikome znaczenie. Osuszanie jest zdecydowanie ważniejsze, bo trwa dłużej i ma ogromne znaczenie dla energooszczędności budynków.

Z tego powodu  Marma Polskie Folie nie będzie oferowała odblaskowych membran wstępnego krycia. Bardziej szkodzą niż pomagają.

MARMA POLSKIE FOLIE                     WWW.dachowa.com.pl

 

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność