Instrukcje Układania Wysoko Paro-Przepuszczalnych Membran Wstępnego Krycia
 INSTRUKCJE UKŁADANIA WYSOKO PARO-PRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA

Do każdej rolki wysoko paro-przepuszczalnych membran wstępnego krycia (MWK), wyprodukowanych w Marma Polskie Folie, dołączona jest instrukcja ich układania. Zawiera ona zestaw podstawowych informacji umożliwiających prawidłowe zastosowanie MWK w funkcji warstwy uszczelniającej pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach i kontr łatach.  Jest to najczęstsze zastosowanie tej grupy produktów ale mogą one spełniać również inne funkcje. Na końcu instrukcji wkładanej do każdej rolki wymienione są wszystkie możliwe zastosowania tej konkretnej membrany.

Zastosowania mogą być różne w zależności od budowy i gramatury (ciężaru powierzchniowego) WMK.  Z reguły, czym membrana ma większą gramaturę tym ma więcej zastosowań.

Największą gramaturę (265 g/m²) ma Włochaty Ekran Dachowy. Jedno z jego wielu zastosowań jest wyjątkowe i wynika z jego specyficznej budowy. Mianowicie, Włochaty Ekran Dachowy może być zastosowany jako warstwa poślizgowa pod pokryciami z płaskich blachy pokryciowych: blach stalowych, aluminiowych i miedzianych łączonych na rąbki  lub produkowanych w formie paneli rąbkowych i zatrzaskowych.  

Użycie w tej funkcji  Włochatego Ekranu Dachowego (MWK 265 g/m²) jest możliwe dzięki temu, że  jego dolną warstwą jest specjalna włóknina o zwiększonej grubości i miękkości doskonale osłaniająca blachy przed przetarciami na wystających elementach podłoża (patrz „ Dział „Technika dachowa” artykuł „Uzasadnienie zastosowania EKRANÓW pod pokrycia blaszane”). Do tego zastosowania jest sformułowana Instrukcja nr 10, którą można pobrać w dziale „Do pobrania”. 

Omawiając instrukcje dotyczące WMK warto wyjaśnić, że podstawowa instrukcja dołączana do każdej rolki wskazuje metody odpowiednie dla dachów o nachyleniu połaci nie mniejszych niż 20°( ≥ 36,4 %).

Normalne układanie membran wstępnego krycia (MWK) polegające na łączeniu ich na zwykły zakład jest celowe tylko dla pochyleń połaci dachowych ≥ 20°. Na niższych pochyleniach (od 5° do 19°) wszelkie szczeliny, zakłady i dziury montażowe łatwo mogą stać się przyczyną przecieków. Wielkość przecieków i ilość skroplin zależą również od szczelności pokrycia zasadniczego.

Dlatego w takich dachach membrany powinny być układane z zachowaniem specjalnych warunków, które muszą być przewidziane już w fazie projektowania dachu. Z tego powodu zastosowania na dachach o niskim nachyleniu (od 5° do 19°) zostały objęte odrębną instrukcją nr 5 dostępną w Internecie.

Zakres stosowania 5º – 19º   (8,7% – 34,4%)

Zakres nachylenia

5º –  10º

9% – 17%

11º - 15 º

18% – 26%

16 º - 19 º

27% – 35%

Wymagania

wykonawcze

Wyłącznie deskowanie,

kontrłata uszczelniona ;

klejone zakłady.

Kontrłata uszczelniona ;

klejone zakłady.

Kontrłata uszczelniona ;

klejone zakłady.

Wymagania

materiałowe

Membrana

Min. 160 g/m²

Membrana

Min. 160 g/m²

Membrana

Min. 115 g/m²

Wysokość

kontrłaty

Minimum 12 cm

dla krokwi o długości 10m

Minimum 10 cm

dla krokwi o długości 10m

Minimum 8 cm

dla krokwi o długości 10m

 

Uwagi dodatkowe

 

Mocowanie wstępne tylko  samoprzylepną taśmą dwustronną  przyklejoną do desek

Mocowanie wstępne tylko samoprzylepną taśmą dwustronną  przyklejoną do krokwi

 

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność