Zasady doboru akcesoriów dachowych osłaniających wentylację

 

Co kryje się pod pojęciem akcesoria dachowe .

Akcesoria dachowe są ważnym uzupełnieniem asortymentu materiałów należących do systemów pokryć dachowych. Konieczność ich stosowania wynika z najważniejszych zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania dachów. Tym pojęciem określa się bardzo dużo różnych materiałów uzupełniających ofertę systemów pokryć dachowych.

Akcesoria stosowane na dachach skośnych można podzielić w zależności od funkcji na następujące grupy :

 • 1. Elementy do konstruowania i osłaniania szczelin wentylacyjnych - siatki, kratki osłaniające wloty , grzebienie tzw. „antywróblówki" , różne taśmy oraz wkładki (np. szczotki) uszczelniające kalenice i naroża, wkładki wentylujące .
 • 2. Uchwyty i klamry do gąsiorów oraz dachówek - jest ich bardzo wiele typów dostosowanych do konkretnego typu gąsiorów (klamry) i dachówek (inne do cementowych inne do ceramicznych) lub dostosowane do sposobu i miejsca mocowania (np. sztormowe do mocowania w okapie) .
 • 3. Gotowe systemy zabudowy koszy - blachy specjalnie profilowane, uchwyty mocujące, uszczelki i taśmy uszczelniające połączenia blach.
 • 4. Uchwyty do mocowania łat kalenicowych i narożnych .
 • 5. Systemy komunikacji - ławki i stopnie kominiarskie, haki bezpieczeństwa.
 • 6. Systemy przeciwśniegowe - różne uchwyty, kratki.
 • 7. Systemy odgromowe - uchwyty przeznaczone do konkretnych rodzajów pokryć.
 • 8. Gotowe obróbki blacharskie - pasy nadrynnowe, kapinosy, obróbki kominowe, blachy czołowe.
 • 9. Uniwersalne przejścia przez pokrycia - różnego przeznaczenia kominki wentylacyjne, przejścia antenowe lub kablowe do kolektorów słonecznych itp.
 • 10. Świetliki i wyłazy dachowe oraz klapy dymne.
 • 11. Różnego rodzaju uszczelniacze, listwy mocujące oraz wyspecjalizowane taśmy samoprzylepne i uszczelki (w tym reparacyjne) .

Jak widać jest to bardzo duża grupa wyspecjalizowanych produktów.


Mechanizm działania wentylacji dachów wykorzystujący naturalny ruch ciepłego powietrza ku górze może funkcjonować tylko wtedy gdy szczeliny wentylacyjne mają drożny wlot i wylot. W dachach skośnych, wlot zawsze znajduje się w okapie a wylot pod gąsiorami znajdującymi się na kalenicy lub na narożu. Jednak otworów wlotowych i wylotowych nie można pozostawić bez osłonięcia z kilku przyczyn.

Wlot szczeliny wentylacyjnej w okapie musi być wyposażony w osłony chroniące dach przed gniazdowaniem ptaków, gryzoni i owadów. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem przed wróblami są listwy montowane bezpośrednio pod dachówkami lub blacho-dachówkami. Są one produkowane w dwóch wersjach. Prostsza z nich jest grzebieniem wykonanym z tworzywa sztucznego (najczęściej PCV) a bardziej złożona składa się z dwóch części, złożonych tak, że grzebień zamocowany jest na długiej (ok.1m), prostokątnej kratce wentylacyjnej. Drugim rodzajem materiałów osłaniających są siatki wykonane z metalu, polichlorku winylu lub polipropylenu.

Naszym zdaniem siatki lepiej zabezpieczają wlot szczelin wentylacyjnych ponieważ równocześnie osłaniają przed wróblami i owadami. Do owadów chętnie zakładających gniazda pod pokryciami dachowymi należą osy, trzmiele i szerszenie. Owady są „niemile widziane" pod pokryciami z dwóch powodów : przy wielokrotnym gniazdowaniu mogą zablokować przepływ powietrza i uszkodzić niektóre materiały (drewno, plastik, membranę) oraz mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Osy zakładają gniazda najczęściej w okapie albo pod gąsiorem. Trzmiele i szerszenie najchętniej robią to pod gąsiorami.

Wybór rodzaju osłony wylotu szczelin wentylacyjnych pod gąsiorami podlega innym zasadom niż osłony wlotów w okapie. Dobór powinien być dokonany według rodzaju pokrycia dachowego i w zależności od sposobu wentylowania tego pokrycia. Wiadomo, że dużo łatwiej jest wentylować dachówki niż pokrycia z blach. Wynika to z tego, że wszelkie pokrycia drobnowymiarowe (blaszane też) mają na całej połaci dużo szczelin na zakładach między poszczególnymi płytkami lub dachówkami. Szczeliny te mogą być różnej wielkości i zależą od kształtu dachu, kształtu płytki lub dachówki oraz od stopnia nierówności połaci dachowej (odchyłki od płaskości powierzchni połaci).

Najczęściej taśmy uszczelniające kalenice i naroża produkowane są w następujących wersjach :

- całe z metalu - powlekanego aluminium lub miedzi z różnymi otworami na środku;

- z połączonych dwóch pasm metalu na brzegach z materiałami przewiewnymi w środku;

- w postaci plastikowych profili z wymiennymi lub stałymi szczotkami;

- z tworzyw sztucznych (najczęściej PCV) o różnym kształcie z dziurkami różnej wielkości;

- z połączonych dwóch pasm metalu lub tworzywa na brzegach z materiałami trudno przewiewnymi w środku np. z tkaninami lub włókninami.

Zawsze brzegi tych taśm zaopatrzone są w samoprzylepne paski przyklejane do pokrycia dachowego w trakcie ich montażu.

Jak powinno się wybierać uszczelnienia gąsiorów.

Taśmy uszczelniające przeznaczone do pokryć z dachówek mogą mieć mniejszą przewiewność niż te do pokryć z blach profilowanych. Dachówki na połączeniach między sobą mają zawsze otwory, przez które przepływa powietrze i dlatego jeżeli szczelina wentylacyjna ma dobrze wykonany wlot to nie ma takiej potrzeby aby jej wylot pod gąsiorami był aż tak rygorystycznie drożny jak w przypadku blach profilowanych. Powietrze wentylujące wpływa przez wlot pod dachówkami a wydostaje się ze szczeliny w wielu miejscach na zamkach dachówek. Oczywiście typ i kształt dachówek decyduje o tym w jakim stopniu połączenia między poszczególnymi dachówkami są przewiewne. Najwięcej szczelin znajduje się między dachówkami esówkami bez zamków lub z jednym zamkiem bocznym. Najczęściej stosowanymi dachówkami z jednym zamkiem bocznym są dachówki cementowe oraz ceramiczne przesuwne (lub inaczej suwakowe). Najbardziej szczelnymi dla powietrza dachówkami są karpiówki (ceramiczne lub cementowe). Występujące między nimi szpary są uszczelnianie przez dolne rzędy tych dachówek. W związku z tym gąsiory nad karpiówkami powinny być uszczelniane taśmami przewiewnymi. Takimi samymi taśmami trzeba uszczelniać gąsiory pokryć z blach profilowanych.

Jak widać z załączonych fotografii istnieje wielka różnorodność materiałów przeznaczonych do uszczelniania i jednoczesnego wentylowania kalenicy dachów skośnych. W związku z tym można mieć trudności przy ich wyborze. Przedstawiłem już kryterium wyboru w zależności od rodzaju pokrycia ale czym się kierować przy wybieraniu taśm o dobrej przewiewności polecanych do pokryć wymagających lepszej wentylacji. Należą do nich taśmy metalowe lub z tworzywa z dużymi otworami na środku i taśmy z siatka poliuretanową. Z oczywistych powodów, przy silnych wiatrach, przez ten pierwszy rodzaj uszczelnień, przez istniejące dziury zawsze przedostaną się do środka deszcz i śnieg. Jest to efekt przewidziany przez producentów, którzy wiedzą że opady te spłyną do okapu po membranie a zawilgocone łaty zostaną osuszone przez przepływające wzdłuż kontrłat powietrze wentylujące. Jednak dla dachów o bardziej skomplikowanej konstrukcji lepsze są taśmy z siatką polipropylenową, która dobrze zatrzymuje lepki śnieg i mniejsze opady deszczu. Śnieg jest groźny dlatego, że z reguły przebywa dużo dłużej pod pokryciem niż deszcz i czym dach jest bardziej skomplikowany tym czas ten jest dłuższy. Dlatego ten rodzaj taśm jest wart polecenia.

W Polsce stało się tradycją stosowanie uszczelek z gąbki pod gąsiorami oraz w okapie pod arkuszami blach profilowanych. Uszczelki te uniemożliwiają przepływ powietrza pod pokryciem i są uzasadnione tylko w tych przypadkach gdy warstwą wstępną dachu jest papa leżąca na deskowaniu. Papa nie przepuszcza pary wodnej i w takim przypadku wentylacja dachu powinna być realizowana za pomocą szczeliny znajdującej się pod deskowaniem. Natomiast stosowanie takich uszczelek w dachu, w którym warstwą wstępną jest membrana wysoko paro-przepuszczalna, jest szkodliwe bo uniemożliwia działanie takiej membrany. Aby membrana mogła przekazać parę wodną napływającą z wnętrza dachu musi nad nią stale przepływać powietrze wentylujące. Uszczelki skutecznie blokują wszelki ruch powietrza nawet wtedy gdy na ich powierzchni wykonane są otwory. Otwory te są zbyt małe aby przechodzące przez nie powietrze mogło wywołać stałą jego wymianę pod pokryciem. Takie otwory mogą jedynie przy silnym wietrze osuszyć swoje najbliższe otoczenie. Natomiast, dzięki tym otworom, w czasie silnych wiatrów niosących drobny śnieg może się on dostać pod gąsiory. Bez wentylacji śnieg ten po stopnieniu zwiększa poziom zawilgocenia całej przestrzeni pod blachą. W związku z tym tak małe dziurki w profilowanych uszczelkach przynoszą z reguły więcej szkody niż pożytku. Dlatego gdy pod blacho-dachówką stosowane są membrany akcesoria uszczelniające pokrycie powinny umożliwiać jego wentylowanie. W okapie powinny być zamontowane grzebienie lub siatki a pod gąsiorem taśmy z dobrym przewietrzeniem (najlepiej siatkowe).

 

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność