Różnice między FWK i MWK
FWK - folie wstępnego krycia były pierwszymi produktami z tworzyw sztucznych stosowanymi do uszczelniania pokryć dachów skośnych leżących na łatach i kontrłatach. Początkowo do ich wytwarzania używano folii z PCV, które jako pierwsze zastąpiły papy leżące na deskowaniu. Papy na deskowaniu układane pod dachówkami stanowiły warstwę uodparniającą dach przed skutkami działania silnego wiatru wpychającego opady atmosferyczne pod dachówki. W ten sposób, na użytek dachówek powstał system pokrycia dwuwarstwowego, który jest dzisiaj powszechnie stosowany dla wszystkich rodzajów pokryć dachów skośnych. W tym systemie pokrycie zasadnicze osłania cały dach przed czynnikami atmosferycznymi a materiały stanowiące warstwę wstępną uszczelniają pokrycie od spodu, leżąc pod ołatowaniem. Ten podwójny układ był i jest stosowany dla większości rodzajów pokryć działających w systemie „dachu wentylowanego".

Rozwój technologii umożliwił wyprodukowanie wysoko paro-przepuszczalnych materiałów przeznaczonych do stosowania jako warstwy wstępne w dachach. W Polsce materiały te są nazywane membranami wstępnego krycia (MWK) lub membranami dachowymi. Membrany w sposób zasadniczy uprościły konstrukcję dachów skośnych dzięki możliwości układania ich na styk z termoizolacjami, które montowane są miedzy krokwiami ze względu na maksymalizację kubatury pomieszczeń użytkowych budowanych na poddaszach. Wcześniejsze FWK o niskiej paro-przepuszczalności wymagały konstruowania szczeliny wentylacyjnej oddzielającej je od termoizolacji co bardzo komplikowało lub ograniczało konstrukcję dachu (rys.1).

Tabela1

Elastyczne materiały stosowane jako warstwy wstępnego krycia
Folie wstępnego krycia

(nisko paro-przepuszczalne)

Membrany wstępnego krycia

(wysoko paro-przepuszczalne)

FWK wymagające szczeliny wentylacyjnej oddzielającej je od termoizolacji (drożnej na całej długości, posiadającej wlot i wylot)

MWK układane bezpośrednio na termoizolację .

Schemat działania

Rys.1

Schemat działania

Rys.2

Paro-przepuszczalność (w temp. pokojowej) :

od 20 do 60 g / cm2 / 24 h

Paro-przepuszczalność (w temp. pokojowej) :

od 1000 do 2000 g / cm2 / 24 h

Paro-przepuszczalność wyrażona w równoważnej dyfuzyjnie grubości powietrza :

Sd = od 1 do 3 m

Paro-przepuszczalność wyrażona w równoważnej dyfuzyjnie grubości powietrza :

Sd = od 0,004 do 0,08 m

Czym mniejsza grubość równoważnej warstwy powietrza tym lepsza paro-przepuszczalność .

MWK zabezpieczają więc konstrukcję i termoizolację dachu przed podwiewanymi pod pokrycie zasadnicze opadami atmosferycznymi oraz przed przeciekami lub wodą skraplającą się pod pokryciem dachowym . Podczas ewentualnych uszkodzeń pokrycia oraz w trakcie prac dekarskich spełniają rolę zabezpieczenia przed opadami. Dodatkowo stanowią osłonę przed kurzem i pyłami w czasie długoletniej eksploatacji dachu.

Działanie membran jest ściśle związane z techniką dachów wentylowanych, czyli takich które w swojej konstrukcji zawierają przestrzenie lub szczeliny umożliwiające przepływ powietrza usuwającego wilgoć. Właściwie położone pozwalają kontrolować, niebezpieczne dla drewnianej konstrukcji dachu i dla termoizolacji , procesy związane z kondensacją pary wodnej grożące gromadzeniem się skroplin czyli wilgoci. Wilgotna termoizolacja nie spełnia swoich funkcji i jest istotnym powodem nadmiernego zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie domów. Dlatego prawidłowo ułożone membrany dachowe w znaczącym stopniu ograniczają zużycie energii i przedłużają życie całemu budynkowi (cieknący dach zagraża pozostałym elementom budynku).

Wynika z tego, że ten niepozornie wyglądający materiał stanowi ważny element systemów dachowych, ponieważ decyduje o trwałości i termo-izolacyjności nie tylko dachu ale i pośrednio całego budynku.
przekrj_1.jpgprzekrj_2.jpgprzekrj_3.jpgrys.1 rys.2 rys.3

Kolejne rysunki przedstawiają systemy wentylacji dla różnych warstw wstępnego krycia dachów skośnych o pokryciach leżących na łatach i kontrłatach. Rys. rys.1 przedstawia prawidłowy układ z FWK , rys.2 z MWK a rys.3 z prawidłowo wentylowanym deskowaniem z papą podkładową. Tak zbudowane dachy są co do własności eksploatacyjnych podobne.

Porównując te trzy najczęściej występujące systemy budowy skośnych dachów wentylowanych śmiało można powiedzieć, że najkorzystniejszą wersją jest ta z MWK (rys.2). W stosunku do FWK i wentylowanego deskowania uzasadniają to następujące zalety membran :

  • - niższy koszt wykonania pokrycia dachu i całego dachu, dzięki uproszczeniu konstrukcji - prawidłowe wykonanie szczeliny wentylacyjnej bardzo podnosi koszty całkowite ;
  • - lepsza ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu w newralgicznych jego punktach (na kalenicach, w koszach i w miejscach przejść różnych instalacji przez pokrycie) ;
  • - wykorzystanie całej wysokości krokwi dla termoizolacji, co jest bardzo ważne przy obecnych wymaganiach dotyczących termo-izolacyjności dachu ;
  • - lepsza termo-izolacyjność dachu wynikająca z braku dolnej szczeliny wentylacyjnej, która w okresie chłodów „wpuszcza" wilgoć atmosferyczną do termoizolacji ;
  • - lepsza ochrona drewnianych elementów konstrukcji dachu - brak dostępu do drewna wilgotnego powietrza atmosferycznego.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność