Regulator pary MPF jako wiatro-izolacja

Regulator pary MPF jako wiatroizolacja

Na współczesnych budowach stosuje się wiele rodzajów elastycznych materiałów izolacyjnych. Układa się je w różnych miejscach budowanych obiektów: od fundamentów przez stropy, ściany aż po konstrukcje dachu i jego pokrycie. Folie izolacyjne zastępują dawniej stosowane materiały i technologie. Stają się właściwie niezbędne podczas budowy, a bogata oferta rynkowa firmy MARMA Polskie Folie pozwala na odpowiedni ich dobór - zależnie od cech technicznych, przeznaczenia, a raczej zastosowania w określonym miejscu w obiekcie.

Co to jest wiatro-izolacja ?

Dodatkowa przegroda wykonana z różnych folii paro-przepuszczalnych układana głównie od strony zewnętrznej lub wewnętrznej (zależne od stosowanej technologii) pionowej przegrody np. ściany szkieletu drewnianego (rys.4) oraz lekkiej obudowy konstrukcji stalowej (rys. 1,2,3). Jej zadaniem jest ochrona konstrukcji przegrody budowlanej, a zwłaszcza jej ocieplenia, przed przewiewaniem (powietrzne mostki cieplne), wnikaniem wody i wilgoci - ma więc zapobiegać stratom ciepła wynikającym ze spadku izolacyjności termoizolacji, które tracą swoje własności pod wpływem zawilgocenia. Jednocześnie budowa wiatroizolacji pozwala na usunięcie wilgoci wewnętrznej z materiału izolacyjnego.

Jak wiadomo z literatury dotyczącej budownictwa szkieletowego, wiatro-izolacje nie powinny mieć większej paro-przepuszczalności niż 110 - 150 g/m²/24h. Jak się bowiem okazuje, w przeciwieństwie do dachów, na ścianach wysoka paro-przepuszczalność może bardziej szkodzić niż pomagać. Jest to związane ze mechanizmem przenikania pary wodnej i działaniem szczeliny wentylacyjnej. W ścianach para wodna dużo łatwiej przenika z zewnątrz do wewnątrz ściany szkieletowej niż w dachu, gdzie stały kierunek przepływu ciepłego powietrza ukierunkowuje przepływ pary zawsze ku górze. W ścianach brakuje tego istotnego efektu.

W związku z tym produkujemy Wiatroizolację MPF/Regulator MPF o bardzo małej paro-przepuszczalności, która eliminuje niekorzystny efekt przenikania odwrotnego (para wodna z powietrza do środka). Wiatroizolacja MPF/Regulator MPF ma równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza Sd = 4m (a membrany od 0,005 do 0,02 m) i dlatego bardzo dobrze sprawdza się w polskim klimacie, w którym przez 9 miesięcy wilgotność względna powietrza waha się od 80 do 95%.

Co to jest paro-izolacja ?

Paro-izolacje układane od strony wewnętrznej przegród budowlanych tworzą całą grupę różnych produktów posiadających swoje nazwy ; wśród nich można wyróżnić : opóźniacze, regulatory i bariery parowe. Wszystkie rodzaje spełniają dwie funkcje : uszczelniają przegrody budowlane przed dopływem pary wodnej i uniemożliwiają powstawanie przewiewów, które są przyczyną powstawania strat ciepła w budynkach. Z obu tych powodów paro-izolacje powinny być układane szczelnie ; jeżeli mają dobrze izolować przed parą wodną to muszą być jako powłoka szczelne i jeżeli mają tą szczelność to jednocześnie są bardzo dobrą wiatro-izolacją. Dlatego wiatro-szczelność jest ściśle z nimi związana.

Z tego też powodu Regulator MPF jest jednocześnie polecany na ściany jako wiato-izolacja i do dachów jako rodzaj paro-izolacji.

Prosimy zapoznać się z przedstawionymi niżej rysunkami prezentującymi różne konstrukcje ścian szkieletowych, w których zastosowano Regulator MPF.

Jeszcze w tym 2009 roku wprowadzimy na rynek nowy Regulator MPF, który będzie miał optymalną dla ścian paro-przepuszczalności niż 110 - 150 g/m²/24h (w zależności od warunków badania) i równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza
ok. Sd = 0,3 m .

regulator_wiatroizo_1.jpg


rys.1
regulator_wiatroizo_2.jpg


rys.2
regulator_wiatroizo_3.jpg


rys.3
regulator_wiatroizo_4.jpg


rys.4


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność