Oferta
W ofercie przeznaczonej dla budownictwa mamy w większości materiały dachowe. Wynika to z profilu produkcyjnego firmy Marma Polskie Folie. Wśród naszych produktów dominują elastyczne materiały wodochronne : folie i membrany. W związku z tym znajdziecie Państwo na tej stronie właśnie takie materiały podzielone według przeznaczenia. W poszczególnych działach znajdują się :
  • wysoko paro-przepuszczalne membrany dachowe stosowane w większości jako warstwy wstępnego krycia dachów pochyłych (nazywane MWK - membranami wstępnego krycia); 
  • paroizolacje stosowane w stropach, dachach i ścianach o różnej konstrukcji ;
  • wiatroizolacje - materiały przeznaczone do osłony termoizolacji i konstrukcji ścian szkieletowcyh ;
  • akcesoria i dodatki czyli materiały uzupełniające ofertę folii i membran oraz te stosowane na dachach jako dodatkowe uszczelnienia pokryć dachowych ;
  • nisko paro-przepuszczalne folie dachowe stosowane w większości jako warstwy wstęnego krycia dachów pochyłych (nazywane FWK - foliami wstępnego krycia);
  • folie budowlane stosowane zarówno w stropach jak i w fundamentach.
Mamy nadzieję, że wśród tej oferty znajdziecie Państwo potrzebne materiały.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność