Komin w dachu z FWK
      W dachach o poddaszu mieszkalnym termoizolacja ułożona między belkami musi być zdystansowana od FWK (rys.1), ponieważ folie tego typu nie mogą przekazać pary wodnej napływającej z wnętrza budynku. Dlatego termoizolacja musi być wentylowana powietrzem przepływającym nad nią i pod FWK w szczelinie posiadającej wlot i wylot.
      Czyli podstawowym warunkiem prawidłowego działania takiego dachu jest wykonanie dwóch szczelin: górnej utworzonej przez kontrłatę i dolnej utworzonej przez materiał dystansujący (rys.1). Obie szczeliny muszą być drożne na całej swojej długości i muszą mieć sprawnie działający wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego. 
 

rys.1

      Na każdym dachu budowane są kominy. W wielu wypadkach na ich połączeniu z pokryciem występują przecieki i między innymi dlatego warto dobrze układać MWK lub FWK wokół kominów tak aby te przecieki spływały po MWK lub FWK do okapu dachu.
      Jednak w przypadku FWK jest to trudne zadanie, ponieważ nisko paroprzepuszczalne folie muszą być rozdzielone od termoizolacji szczeliną wentylacyjną. Szczelina musi być drożna na całej swojej długości i dlatego kominy wymagają specjalnych działań zmieniających konstrukcję dachu tak, aby przepływ powietrza wentylującego był możliwy. Takie rozwiązanie pokazują rysunki nr.2 i 3.
 

rys.2
 
Jeżeli szerokość komina równa jest (lub zbliżona) odległości między krokwiami, czyli komin wypełnia całą przestrzeń między krokwiami, to można udrożnić szczelinę wentylacyjną wykonując jej wylot tuż pod kominem. Wylot ten powinien być osłonięty tak aby ewentualne przecieki nie wpadły do otworu w FWK. Można to zrobić na kilka sposobów (nie jest to pokazane na rys.3) : można zrobić „daszek” z FWK zawieszony na łatach lub można wykorzystać zakład między kolejnymi pasmami folii.
 
 
 
Rysunek nr 3 przedstawia szczególną sytuację (korzystną dla dachu), w której komin znajduje się na kalenicy. Z jego boków widać dystans między ostatnimi pasmami FWK mocowanymi na krawędziach sąsiadujących połaci, który jest wylotem szczelin wentylacyjnych dachu.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność