Wiatroizolacje
Wydawane przez producentów materiałów budowlanych deklaracje zgodności z Normami Europejskimi oznaczają, że wyrób jest produkowany według wymagań zawartych w odpowiednich, dotyczących go normach. Każda norma określa najważniejsze własności produktu przeznaczonego do opisanego w tej normie zastosowania. Warto jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, istnieje wiele wersji każdego zastosowania. Dlatego o ostatecznym sposobie użycia naszych produktów decydują: projektanci oraz nadzór budowlany razem z wyknawcami prac budowlanych.
Dlatego w tym dziale będziemy drukowali istotne, według nas, informacje dotyczące zastosowań naszych produktów.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność