Okap w dachu z FWK
W dachach o poddaszu mieszkalnym termoizolacja ułożona między belkami musi być zdystansowana od FWK (rys.1), ponieważ folie tego typu nie mogą przekazać pary wodnej napływającej z wnętrza budynku. Dlatego termoizolacja musi być wentylowana powietrzem przepływającym w szczelinie nad nią i pod FWK. Szczelina to określana jest jako dolna (górna znajduje się nad FWK) i musi mieć wlot w pokapie i wylot na kalenicy lub w narożu.
 
 
rys.1
 
Czyli podstawowym warunkiem prawidłowego działania takiego dachu jest wykonanie dwóch szczelin : górnej utworzonej przez kontrłatę i dolnej utworzonej przez materiał dystansujący (rys.2). Obie szczeliny muszą być drożne na całej swojej długości i muszą mieć sprawnie działający wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego.
 
 
rys.2
 
Wloty do obu szczelin wentylacyjnych muszą znaleźć się w okapie. Wlot do szczeliny górnej będzie pod pokryciem a wlot do dolnej pod FWK tam gdzie jest go wygodniej zrealizować. Oba wloty muszą być osłonięte siatkami chroniącymi dach przed   gniazdowaniem ptaków i owadów.
Najtrudniej jest zrealizować wlot do dolnej szczeliny w dachach z okapem w formie gzymsu.

Taki sam schemat budowy dachów o poddaszu mieszkalnym obowiązuje gdy pokryciem wstępnym są: różne papy ułożone na poszyciu i membrany bitumiczne.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność