Jak układać membrany z rodziny DACHOWA na deskowaniu

Jak układać membrany z rodziny DACHOWA na deskowaniu

Ostatnio coraz częściej układa się MWK na deskowaniu w sytuacji, gdy na czas przejściowy dach pokryty jest tylko papą (jako pokryciem tymczasowym). W takich przypadkach, przed zamontowaniem zasadniczego pokrycia, papa jest zdejmowana a na jej miejsce układana jest membrana. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie termoizolacji dachu na styk z deskowaniem i gwarantuje wtedy długą trwałość dachu oraz dobrą jego izolacyjność termiczną dzięki osuszającemu działaniu membrany. Jednak przy zastosowaniu tej metody trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach :

  • bardzo ważne jest aby deskowanie (w przypadku kiedy ma się stykać z termoizolacją) powinno być wykonane z desek nie szerszych niż 11 cm a szpary między deskami nie powinny być zbyt małe - jeżeli zdarzy się , że deski są szersze i zbite na styk to trzeba poszerzyć szpary między nimi (przez nacięcia) lub wywiercić otwory;
  • nad membraną musi być doskonale wykonana szczelina wentylacyjne (z wlotem i wylotem powietrza);
  • układanie membrany musi być wykonane tak aby nie została ona uszkodzona na szorskich powierzchniach desek (nie można jej przeciągać bo są drzazgi);
  • deskowanie jest rodzajem poszycia ale nie każde poszycie jest deskowaniem - oznacza to, że jeżeli poszycie jest wykonane z płyt OSB lub ze sklejki (są to doskonałe paro-izolacje) to dla prawidłowego działania wentylacji niezbędna jest szczelina pod poszyciem (rys.1) z wlotami w okapie i wylotami pod kalenicą .
Szczelina pod poszyciem z płyt OSB lub sklejki musi być wykonana według tych samych zasad co pod deskowaniem z papą. Dach z tymi rodzajami poszycia wymaga wykonania dwóch szczelin wentylacyjnych - jednej pod a drugiej nad poszyciem. Brak dolnej szczeliny wentylacyjnej (pod szczelną papą na deskach a nad termoizolacją) prowadzi do zawilgocenia dachu.Rys.1 Jeżeli na deskowaniu leży papa to pod nim musi być wykonana szczelina wentylacyjna. Taka sama szczelina musi być wykonana gdy poszyciem jest płyta OSB lub sklejka a na niej leży membrana.
Szczelina wentylacyjna musi być ograniczona widocznym na rys.1 materiałem dystansującym.
 

Jeżeli dach ma być kryty łupkiem lub płytami łupko-podobnymi (na deskowaniu) to membrana musi być dodatkowo odpowiednio gruba i odporna na „deptanie", które jest nie do uniknięcia przy układaniu tych pokryć. Oznacza to również, że membrany o mniejszej gramaturze montowane na deskowaniu a przeznaczone pod pokrycia leżące na łatach, nie mogą być „deptane" tak jak te mocniejsze przeznaczone pod łupek. Szczególnie groźne jest układanie dachówek w paczkach przed ich ułożeniem na membranie (i na deskowaniu) zamiast na łatach.

Sposób układania MWK na deskowaniu wymaga od dekarzy delikatności i rozwagi, ponieważ deskowanie jest szorstkie i mogą wystawać z niego drzazgi. W związku z tym bez względu na grubość membrany nie można jej po deskowaniu przeciągać ani przesuwać tak aby po nim szorowały. Jeżeli występuje konieczność skorygowania ułożenia pasma to trzeba je unieść i położyć ponownie w zaplanowanym miejscu. W skrajnych przypadkach powstania kieszeni lub zmarszczek lepiej jest je przymocować i zakleić (jeżeli przeszkadzają) niż przesuwać membranę.

Deskowanie ułatwia mocowanie membran, co wynika z dowolności wyboru miejsca mocowania. Jeżeli w czasie prac nie ma silnego wiatru można się ograniczyć do wbijania spinek wyłącznie w strefie zakładu tak aby następne pasmo membrany przykrywało spinki. Jest to uzasadnione tym, że dopiero kontrłaty ostatecznie dociskają membranę do deskowania. Duża dowolność mocowania membrany na deskowaniu sprzyja skośnemu (np. wzdłuż koszy) lub prostopadłemu do okapu układaniu kolejnych jej pasm. Układanie prostopadłe do okapu wymaga klejenia zakładów miedzy kolejnymi pasmami membrany.

Uwaga.

Membrany układane na deskowaniu mogą być położone na połaciach o kącie nachylenia od 15°
z zakładami określonymi poniższej tabeli.

Zalecane zakłady minimalne między kolejnymi pasmami DACHOWEJ
Nachylenie połaci dachu Szerokość zakładu między pasmami
15 º - 24 º 20 cm
25 º - 35 º 15 cm
36 º - 90 º 10 cm
Na połaciach o niskim nachyleniu 10 º - 20 º należy zastosować tylko mocne membrany
powyżej 130 g/m²

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność