Odporność membran dachowych na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV).

Czy można określić „odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego”? Otóż nie można i to z kilku powodów. Głównym powodem jest brak normy umożliwiającej wiarygodne określenie takiego parametru. Jego po prostu nie ma. Można, jedynie oszacować jak długo w danym regionie membrany wstępnego krycia będą leżały bez uszkodzeń jako pokrycie tymczasowe, bez pokrycia zasadniczego.

„Oszacowanie odporności MWK na działanie promieniowania ultrafioletowego”

Membrany produkowane w Marma Polskie Folie (i większość sprzedawanych w UE) są laminatami, które składają się z kilku warstw (najczęściej 3). Głównie z włóknin i bardzo cienkiej warstwy funkcyjnej, przepuszczającej parę wodną i zatrzymującej wodę (nazywanej filmem). Z tego powodu są to produkty prześwitujące i łatwo przenikane przez światło słoneczne zawierające promieniowanie ultrafioletowe (UV), które uszkadza tworzywa sztuczne. Produkty o gęstych w masie ściankach wykonane z tego samego tworzywa co MWK (polipropylen), nie są tak łatwo uszkadzane i są dużo trwalsze. Promieniowanie UV uszkadza jedynie ich powierzchnię i nie dociera do wnętrza produktu.

Ilość promieniowania UV w świetle jest zależna od bardzo wielu czynników i bardzo trudna do określenia w jakichkolwiek przewidywaniach. Z tego powodu przepisy w UE zostały sformułowane tak, aby problem zmienności tego promieniowania ominąć. W obowiązujących od 2005 roku normach dopuszczających do sprzedaży wszelkie membrany (nazwane w normach: elastyczne wyroby wodochronne) narzuca się metodę ich sprawdzania w cyklu badań starzeniowych modelujących oddziaływania atmosferyczne, w tym naświetlanie promieniowaniem UV. Według przepisów obowiązujących w UE wszystkie MWK dopuszcza się na rynek gdy spełnią wymagania normy PN-EN 13859-1:2010, która nakazuje wykonanie sztucznego starzenia membrany według norm : PN-EN 1296 [3] i 1297 ze zmianami z PN-EN 13859 - 1 zał. C. Przed i po starzeniu bada się: odporność na przesiąkanie (PN-EN 1928 )¸ odporność na rozciąganie i wydłużenie (PN-EN 12311-1:2010). Norma PN-EN 13859 przy odporności na sztuczne starzenie nakazuje, aby producent podawał (zadeklarował) średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie próbek wyrobu przed i po sztucznym starzeniu oraz aby membrana spełniała wymagania tej samej klasy odporności na przesiąkanie wody. Tak więc zgodnie z normą odporność na sztuczne starzenie powinna być podana w formie wartości wytrzymałości mechanicznej przed i po starzeniu. Według tych norm i zasad nie można w żaden sposób określić czasu „odporności na UV”. Wynika to z faktu niemożności realnego określenia ilości i intensywności promieniowania UV zawartego w świetle słonecznym (o tym decydują takie czynniki jak zachmurzenie, region budowy, ilość ozonu w stratosferze itd.). Wszyscy producenci membran dodają w trakcie ich produkcji środki uodparniające na działanie UV, które mają tę cechę, że są zużywane przez działanie promieniowania. Czyli czym dłużej promieniowanie UV działa na membranę, tym mniej pozostaje w niej tych środków. Bardzo ważne jest, na którą stronę membrany pada promieniowanie UV, ponieważ strona wewnętrzna ma dużo cieńszą włókninę. Ta strona przeznaczona jest do stykania się z termoizolacją. Jeżeli więc membrana będzie długo naświetlana od strony poddasza, bo nie zamontowano termoizolacji, to jest narażona na uszkodzenia. Jeżeli dodatkowo, w czasie budowy membrana będzie długo nieosłonięta pokryciem zasadniczym to negatywne działania UV się skumulują (Membrany Wstępnego Krycia i UV)

W odnotowanych skrajnych przypadkach membrany i folie wstępnego krycia ulegały uszkodzeniom w ciągi kilkunastu dni, gdy nad dachem, na którym leżały bez osłony, była w stratosferze dziura ozonowa. Takie wydarzenia są bardzo rzadkie i należy je traktować tak samo jak huragany. Jednocześnie zdarzało się, że ten sam typ membran leżał bez osłony pokryciem zasadniczym rok i nie uległ rozpadowi, ponieważ w tym czasie było dużo dni pochmurnych.


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność