Zasady doboru paroizolacji
Zasady doboru paroizolacji wynikają z praw fizyki oraz praktyki budowlanej.
Fizyka. Para wodna przemieszcza się zawsze od ośrodka cieplejszego do ośrodka zimnego. Dlatego dla wszystkich przegród oddzielających pomieszczenia mieszkalne zasady doboru materiałów są następujące:
- opór dyfuzyjny materiałów znajdujących się od strony atmosfery (zimnej) powinien być mniejszy od materiałów ułożonych od wewnątrz (od strony ciepłej) pomieszczeń ; czyli po stronie zewnętrznej termoizolacji powinny być układane materiały przepuszczające parę wodną a od strony wewnętrznej (od poddasza) izolujące przed napływem pary wodnej ;
- czym opór dyfuzyjny materiałów zamontowanych na zewnątrz przegrody jest większy tym większy powinien być opór materiałów po jej wewnętrznej stronie ; czyli czym większy opór dyfuzyjny ma warstwa wstępna po zewnętrznej stronie termoizolacji tym większy opór powinna mieć paroizolacja ;
- uwzględniając zasady wentylowania dachów, opór dyfuzyjny wszystkich warstw znajdujących się pod szczeliną wentylacyjną powinien być tym większy czym krokwie są dłuższe, co praktycznie oznacza, że w dachach wysokich (krokwie o długości większej od 10m) powinno się wybierać paroizolacje o większym oporze dyfuzyjnym (np. z napylonym aluminium).
Natomiast w chłodniach paroizolacje powinno układać się po stronie zewnętrznej ścian i dachów.
Praktyka Budowlana. Folie polietylenowe (PE) sprawdzają się doskonale gdy leżą na sztywnych podłożach : betonowych, drewnianych i drewnopochodnych (na przykład w stropach) lub w ścianach z gęstą termoizolacją itp.
Natomiast w dachach pochyłych, w których termoizolacja leży na paroizolacjach powinny być stosowane ich mocne, zbrojone odmiany. Podobnie w ścianach ocieplonych lekkimi i rozprężnymi termoizolacjami. W ofercie Marma Polskie Folie jest dużo takich produktów.
Paroizolacje zbrojone z Marma Polskie Folie
Nazwa paroizolacji
Gramatura
g / m²
Ilość warstw
Opis
LENKO MSL 98
98
2
Folia PE + tkanina PP
LENKO ML 90
90
2
Folia PE + siatka PP
LENKO ML 90 AL
90
3
Folia PE + siatka PP + aluminium
LENKO ML 110
110
2
Folia PE + siatka PP
LENKO ML 110 AL
110
3
Folia PE + siatka PP + aluminium
LENKO ML 140 AL
140
3
Folia PE + siatka PP + aluminium
LENKO MLA 135
135
4
Folia PP + tkanina PP + folia PP + włóknina PP
 
Tam gdzie jest potrzebna uzyskania wysokiej izolacyjności dla pary (dachy niewentylowane – jednopowłokowe) powinny być stosowane materiały o dużym oporze dyfuzyjnym - papy lub paroizolacje z warstwą bitumu lub metalu (folii aluminiowej).
Wśród paroizolacji oferowanych przez Marma Polskie Folie są produkty z warstwą napylonego aluminium, które uszczelnia polietylen.
Zaś najmocniejszą w ofercie jest MLA 135, która charakteryzuje się maksymalną siłą przy rozciąganiu  840 N/5cm wzdłuż i 690 N/5cm w poprzek ( paska folii o szer. 50 mm ).
Praktycznie, do dachów w których jest zamontowana wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia (np. DACHOWA) polecamy wszystkie membrany z tabeli zamieszczonej wyżej, lub regulator pary o nazwie VAPOUR REGULATOR.  

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność